VEIKALA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

PĀRSKATS


Šo tīmekļa vietni pārvalda SIA CRYSTAL COSMETICS. Visā vietnē ar terminiem “mēs”, “mūs” un “mūsu” atsaucamies uz SIA CRYSTAL COSMETICS. SIA CRYSTAL COSMETICS piedāvā šo tīmekļa vietni, ieskaitot visu informāciju, rīkus un pakalpojumus, kas no šīs vietnes pieejami jums, lietotājam, ar nosacījumu, ka tiek pieņemti visi šeit norādītie noteikumi, nosacījumi, politika un paziņojumi.
Apmeklējot mūsu vietni un /vai iegādājoties kaut ko no mums, Jūs iesaistāties mūsu pakalpojumā “Pakalpojums” un piekrītat, ka tiem ir saistoši šādi noteikumi un nosacījumi (“Pakalpojuma noteikumi”, “Noteikumi”), tostarp tie papildu noteikumi un nosacījumi un politikas, uz kurām ir atsauces šeit un /vai pieejamajā hipersaitē. Šie Pakalpojuma noteikumi attiecas uz visiem vietnes lietotājiem, tostarp bez ierobežojuma lietotājiem, kuri ir pārlūkotāji, pārdevēji, klienti, tirgotāji un /vai satura atbalstītāji.
Pirms piekļūstat vai izmantojat mūsu tīmekļa vietni, uzmanīgi izlasiet šos pakalpojuma noteikumus. Piekļūstot vai izmantojot jebkuru vietnes daļu, Jūs piekrītat, ka šie Pakalpojuma noteikumi ir saistoši. Ja nepiekrītat visiem šī līguma noteikumiem un nosacījumiem, Jūs nedrīkstat piekļūt tīmekļa vietnei vai izmantot jebkādus pakalpojumus. Ja šie Pakalpojuma noteikumi tiek uzskatīti par piedāvājumu, tā pieņemšana tiek skaidri ierobežota ar šiem Pakalpojuma noteikumiem.
Uz visiem jaunajiem aprakstiem vai rīkiem, kas tiek pievienoti pašreizējam veikalam, arī attieksies Pakalpojuma noteikumi. Jebkurā laikā šajā lapā varat pārskatīt Pakalpojuma noteikumu visaktuālāko versiju. Mēs paturam tiesības atjaunināt, mainīt vai aizstāt jebkuru Pakalpojuma noteikumu daļu, publicējot atjauninājumus un izmaiņas mūsu tīmekļa vietnē. Jūsu atbildība ir periodiski pārbaudīt izmaiņas šajā lapā. Jūsu pastāvīgā tīmekļa vietnes lietošana vai piekļuve tīmekļa vietnei pēc izmaiņu grāmatošanas ir šo izmaiņu pieņemšana.
Mūsu veikala tīmekļa mitinātājs ir “Shopify Inc”. Viņi mums nodrošina tiešsaistes e-komercijas platformu, kas ļauj mums pārdot produktus un pakalpojumus jums.

1. IEDAĻA – TIEŠSAISTES VEIKALA NOTEIKUMI
Piekrītot šiem pakalpojuma noteikumiem, Jūs esat pilngadīga persona attiecīgajā valstī vai reģionā un Jūs dodat savu piekrišanu mums, ka atļat lietot šo vietni saviem nepilngadīgajiem apgādājamajiem.
Jūs nedrīkstat lietot mūsu produktus jebkādiem nelegāliem vai neatļautiem mērķiem, ka arī Jūs nedrīksat, lietojot mūsu Pakalpojumu, parkāpt jebkādus Jūsu mītnes zemes jurisdikcijas likumus (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar autortiesību likumu).
Jūs nedrīkstat parsūtīt jebkādus vīrusus vai jebkādu destruktīva rakstura kodu.
Noteikumu pārkāpšanas vai neievērošanas gadījumā momentāni tiks pārtraukti Pakalpojumi jums.

2. IEDAĻA – VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
Mēs paturam tiesības atteikt Pakalpojumu jebkurai personai jebkāda iemesla dēļ jebkurā laikā.
Jūs saprotat, ka Jūsu saturs ( neieskaitot kredītkartes informāciju), var tikt pārsūtīts neatšifrēts un var ietvert (a) parsūtīšanu pa dažādiem tīkliem; (b) izmaiņas, lai pielāgotu savienojošo tīklu vai ierīču tehniskajām prasībām. Kredītkaršu informācija vienmēr tiek šifrēta pārsūtīšanas pa tīkliem laikā.
Jūs piekrītat nereproducēt, izgatavot kopiju, kopēt, pārdot, talāk pārdot jebkuru Pakalpojuma daļu, Pakalpojuma lietošanu, vai piekļuvi Pakalpojumam vai jebkuram kontaktam lietotnē, ar kura palīdzību tiek sniegts Pakalpojums, bez mūsu rakstiskas piekrišanas.
Virsraksti, kas lietoti šajā līgumā, ir iekļauti tikai ērtības labad, un citādi neierobežo, vai neietekmē šos noteikumus.
3. IEDAĻA – INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE, PABEIGTĪBA UN SAVLAICĪGUMS
Mēs nenesam atbildību par vietnē sniegtās pieejamās informācijas precizitāti, pabeigtību vai aktualitāti. Materiāls šajā vietnē tiek sniegts tikai vispārējai informācijai un to nevar uztvert kā vienīgo pamatu lēmumu pieņemšanai bez primāras, precīzākas, pilnīgākas vai aktuālākas informācijas avotu apguves. Paļaušanās tikai uz vietnē sniegto informāciju ir Jūsu pašu risks.
Šī vietne var saturēt noteiktu vēsturisku informāciju. Vēsturiska informācija, katrā ziņā, nav pašreizēja un tiek sniegta tikai Jūsu uzziņai. Mēs paturam tiesības mainīt šīs vietnes saturu jebkura brīdī, bet mums nav pienākums atjaunot informāciju Jūsu vietnē. Jūs piekrītat, ka tā ir Jūsu pašu atbildība pārraudzīt izmaiņas mūsu vietnē.

4. IEDAĻA – PAKALPOJUMA UN CENU IZMAIŅAS
Mūsu produktu cenu izmaiņas tiek veiktas bez brīdinājuma.
Mēs paturam tiesības jebkurā laikā izmainīt vai izbeigt pkalpojumu ( vai jebkuru satura daļu) bez iepriekšāja brīdinājuma.
Mēs nenesam atbildību pret jums vai kādu trešo personu par jebkuru no izmaiņām, cenu izmaiņu, pakalpojuma atlikšanu vai izbeigšanu.
5. IEDAĻA – PRODUKTI VAI PAKALPOJUMI (ja ir piemērojams)
Noteikti produkti vai pakalpojumi var būt pieejami ekskluzīvi tikai tiešsaistē caur vietni. Šie produkti vai pakalpojumi var būt ierobežotā daudzumā un tiek pakļauti atgriešanai vai apmaiņai vienīgi saskaņā ar mūsu atgriešanas politiku.
Mēs esam pielikuši visas pūles, lai akurāti parādītu visas mūsu produktu krāsas un attēlus, kas pieejami veikalā. Mēs nevaram garantēt, ka Jūsu datora monitora ikvienas krāsas atainojums būs atbilstošs.
Mēs paturam tiesības, bet mums nav pienākums ierobežot mūsu produktu vai pakalpojumu pārdošanu jebkurai personai, ģeogrāfiskaijam reģionam vai jurisdikcijai. Mēs varam piemērot šīs tiesības atsevišķos gadījumos. Mēs paturam tiesības ierobežot jebkuru mūsu piedāvāto produktu vai pakalpojumu daudzumus. Visi produktu apraksti vai produktu cenas var tikt mainīti jebkurā laikā bez paziņošanas pēc mūsu ieskatiem.
Mēs paturam tiesības izbeigt kāda produkta pārdošanu jebkura laikā. Jebkurš produkta piedāvajums šajā vietnē tiek anulēts, ja ir aizliegts.
Mes nevaram garantēt, ka jebkuri produkti, pakalpojumi, informācija vai cits materiāls, ko Jūs iegādājieties atbildīs Jūsu gaidām, vai ka kļūdas pakalpojumos tiks labotas.

6. IEDAĻA – RĒĶINU PIESTĀDĪŠANAS UN NORĒĶINU INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE
Mēs paturam tiesības atteikt jebkuru pasūtījumu, ko Jūs veicat pie mums. Mēs drīkstam pēc mūsu ieskatiem ierobežot vai atcelt daudzumus, kurus iegādājas persona, ģimene vai pasūtītājs. Šie ierobežojumi var ietvert pasūtījumus, kas tiek veikti no viena un tā paša pasūtītāja konta, tās pašas kredītkartes un / vai pasūtījumi, kas izmanto no vienu un to pašu maksātaja un / vai piegādes adresi. Šādā gadījumā, kad mēs izdarām izmaiņas vai anulējam pasūtījumu, mēs drīkstam mēģināt jums to paziņot, kontaktējoties ar jums pa e-pastu un / vai pasūtītaja norēķina adresi / telefona numuru, kas ticis sniegts pasūtījuma izdarīšanas laikā. Mēs paturam tiesības ierobežot vai aizliegt pasūtījumus, ko pēc mūsu domām, veic dīleri, parpircēji vai izplatītāji.
Jūs piekrītat sniegt pašreizēju, pilnīgu un pareizu pirkuma un norēķinu informāciju visiem pirkumiem, kas tiek veikti mūsu veikalā. Jūs piekrītat savlaicīgi atjaunot Jūsu norēķinu un citu informāciju, ieskaitot Jūsu e-pasta adresi un kredītkartes numurus un beigšanās datumus, lai mēs varētu izpildīt Jūsu darījumus un sakontaktēties ar jums, ja nepieciešams.
Detalizētaku informāciju lūdzam skatīt iedaļā Atgriešanas politika.
7.IEDAĻA – BRĪVIZVĒLES RĪKI
Mēs varam nodrošināt Jūs ar piekļuvi trešo pusu rīkiem, pār kuriem mums nav pārvaldes, kontroles vai ievades.
Jūs apstiprināt un piekrītat, ka mēs nodrošinām pieeju tādiem rīkiem “ kā tas ir” un “kā ir pieejami” bez jebkādām garantijām, protestiem vai jebkāda veida noteikumiem un bez jebkāda apstiprinājuma. Mēs nenesam nekādu atbildību attiecībā uz Jūsu brīvizvēles trešo pušu rīku lietošanu.
Jebkāda caur mūsu vietni piedāvāto brīvizvēles trešo pušu rīku lietošana ir pilnībā Jūsu risks un rīcības brīvība, un jums jāpārliecinās, ka esat sapratuši un piekrītat noteikumiem, uz kuriem šos rīkus piedāvā attiecīgās trešās puses pakalpojumu sniedzējs (–i).
Mēs drīkstam nākotnē piedavāt jaunus pakalpojumus un / vai piedāvājumus vietnē ( ieskaitot jaunus rīkus un resursus). Šādi jauni piedāvājumi un / vai pakalpojumi tiks sniegti saskaņā ar esošajiem Pakalpojuma noteikumiem.

8. IEDAĻA – TREŠO PUŠU SAITES
Konkrēts saturs, produkti un pakalpojumi, kas pieejami mūsu Pakalpojumā, var ietvert materiālus no trešām personām.
Trešo pušu saites šajā vietnē var tikt novirzītas uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, kas nav saistītas ar mums. Mēs neesam atbildīgi par satura vai precizitātes pārbaudi vai novērtēšanu, un mēs nerīkojamies un neuzņemamies nekādu atbildību vai atbildību par trešo pušu materiāliem vai tīmekļa vietnēm vai par citiem materiāliem, produktiem vai trešo personu pakalpojumiem.
Mēs neesam atbildīgi par kaitējumu vai zaudējumiem saistībā ar preču, pakalpojumu, resursu, satura iegādi vai izmantošanu vai citiem darījumiem, kas veikti saistībā ar trešo pušu tīmekļa vietnēm. Lūdzu, rūpīgi pārskatiet trešās puses politiku un praksi un pārliecinieties, vai Jūs tos izprotat pirms iesaistīšanās jebkurā darbībā. Sūdzības, pretenzijas, bažas vai jautājumi par trešo personu produktiem būtu jāvirza uz trešo personu.

9. IEDAĻA - LIETOTĀJU PIEZĪMES, ATGRIEZENISKĀ SAITE UN CITI IESNIEGUMI
Ja pēc mūsu pieprasījuma sūtāt konkrētus iesniegumus (piemēram, konkursa ierakstus) vai bez mūsu pieprasījuma sūtāt radošas idejas, ieteikumus, priekšlikumus, plānus vai citus materiālus, neatkarīgi no tā, vai tiešsaistē, pa e-pastu, pa pastu vai citādi (kolektīvus, “komentārus”), Jūs piekrītat, ka mēs jebkurā laikā varam bez ierobežojumiem, rediģēt, kopēt, publicēt, izplatīt, tulkot un citādi izmantot jebkuru no Jūsu iesniegtajiem komentāriem. Mums nav pienākuma (1) saglabāt visus komentārus konfidenciālus; 2) maksāt kompensāciju par jebkādiem komentāriem; vai (3) atbildēt uz jebkādiem komentāriem.
Mēs varam, bet mūsu pienākums nav uzraudzīt, rediģēt vai noņemt saturu, kas ir mūsu pašu parziņā, kas ir nelikumīgs, aizvainojošs, draudīgs, negants, amorāls, pornogrāfisks, piedauzīgs vai citādi nepieņemams, vai arī pārkāpj jebkuras personas intelektuālo īpašumu vai šos pakalpojuma noteikumus.
Jūs piekrītat, ka Jūsu komentāri nepārkāps jebkuras trešās personas tiesības, tostarp autortiesības, preču zīmi, privātumu, personību vai citas personiskas vai īpašumtiesības. Jūs, turklāt piekrītat, ka Jūsu komentāros netiks ietverti neganti vai citādi nelikumīgi, ļaunprātīgi vai piedauzīgi materiāli, vai arī tie satur jebkuru datorvīrusu vai citu ļaunprogrammatūru, kas jebkādā veidā varētu ietekmēt Pakalpojuma darbību vai jebkuru ar to saistītu tīmekļa vietni. Jūs nedrīkstat izmantot viltus e-pasta adresi, izlikties par kādu citu kā vien sevi vai citādi maldināt mūs vai trešās personas par jebkuru komentāru izcelsmi. Jūs esat atbildīgs tikai par Jūsu veiktajiem komentāriem un to pareizību. Mēs neuzņemamies atbildību un neuzņemamies atbildību par komentāriem, ko publicetat Jūs vai kāda trešā persona.

10. IEDAĻA - PERSONAS INFORMĀCIJA
Jūsu personiskās informācijas iesniegšanu veikalā reglamentē mūsu konfidencialitātes politika.

11. IEDAĻA - KĻŪDAS, NEPRECIZITĀTES UN IZLAIDUMI
Dažkārt var būt informācija mūsu vietnē vai Pakalpojumā, kas satur tipogrāfiskas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus, kas var attiekties uz produktu aprakstiem, cenu noteikšanu, reklāmām, piedāvājumiem, produktu nosūtīšanas maksām, tranzīta laikiem un pieejamību. Mēs paturam tiesības labot jebkādas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus, kā arī mainīt vai atjaunināt informāciju, vai atcelt pasūtījumus, ja jebkura informācija pakalpojumā vai jebkurā saistītā tīmekļa vietnē ir neprecīza jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma (ieskaitot pēc pasūtījuma iesniegšanas).
Mēs neuzņemamies pienākumu atjaunināt, grozīt, vai precizēt informāciju pakalpojumā, vai jebkurā saistītā tīmekļa vietnē, tostarp, bez ierobežojumiem, cenu informācijas, izņemot tiesību aktos noteikto. Lai norādītu, ka visa informācija pakalpojumā vai jebkurā saistītā tīmekļa vietnē ir modificēta vai atjaunināta, pakalpojumā vai jebkurā saistītā tīmekļa vietnē nav norādīts neviens atjaunināšanas vai atsvaidzināšanas datums.

12. IEDAĻA – IZMANTOŠANAS AIZLIEGUMI
Papildus citiem aizliegumiem, kas izklāstīti Pakalpojumu sniegšanas noteikumos, ir aizliegts izmantot vietni vai tā saturu: a) jebkādiem nelikumīgiem mērķiem; b) lūgt citus veikt vai piedalīties nelikumīgos tiesību aktos; c) pārkāpt jebkādus starptautiskus, federālus, provinču vai valsts noteikumus, noteikumus, likumus vai vietējos rīkojumus; d) lauzt vai pārkāpt mūsu intelektuālā īpašuma tiesības vai citu personu intelektuālā īpašuma tiesības; e) vajāt, ļaunprātīgi izmantot, apvainot, kaitēt, iebiedēt, nomelnot, noniecināt, iebiedēt vai diskriminēt dzimuma, seksuālās orientācijas, reliģijas, etniskās piederības, rases, vecuma, valsts izcelsmes vai invaliditātes dēļ; f) iesniegt nepatiesu vai maldinošu informāciju; g) augšupielādēt vai pārraidīt vīrusus vai jebkuru citu ļaunprātīgu kodu, kas varētu ietekmēt pakalpojuma funkcionalitāti vai darbību, citas tīmekļa vietnes vai internetu; h) savākt vai izsekot citu personu personisko informāciju; i) mēstuļot, pikšķerēt, nelabvelīgot, uzdot par ieganstu, krusteniskot, atsaukt vai skrāpēt; j) jebkuram neķītram vai amorālam mērķim; vai k), lai traucētu vai apietu pakalpojuma drošības līdzekļus vai jebkuru saistītu tīmekļa vietni, citas tīmekļa vietnes vai internetu. Mēs paturam tiesības pārtraukt Jūsu darbību pakalpojuma lietošanā vai jebkuras saistītas tīmekļa vietnes izmantošanu par jebkuru no aizliegtajiem lietojuma pārkāpumiem.

13. IEDAĻA - ATTEIKŠANĀS NO GARANTIJĀM; SAISTĪBU IEROBEŽOŠANA
Mēs negarantējam, nepārstāvam vai negarantējam, ka mūsu pakalpojuma izmantošana būs bez pārtraukumiem, savlaicīga, droša vai bez kļūdām.
Mēs negarantējam, ka rezultāti, ko var iegūt no pakalpojuma izmantošanas, būs precīzi vai droši.
Jūs piekrītat, ka laiku pa laikam mēs varam atcelt pakalpojumu uz nenoteiktu laiku vai atcelt pakalpojumu jebkurā laikā, nebrīdinot Jūs.
Jūs skaidri piekrītat, ka pakalpojuma izmantošana, vai nespēja to izmantot, ir vienīgi Jūsu risks. Pakalpojums un visi produkti un pakalpojumi, kas tiek piegādāti, izmantojot pakalpojumu, ir (izņemot tos, ko skaidri esam norādījuši mēs), tiek sniegti “kā tie ir” un “kā ir pieejami” Jūsu lietošanai, bez jebkāda veida pārstāvības, garantijām vai nosacījumiem, vai nu skaidri, vai netieši, ieskaitot visas netiešās garantijas vai pakalpojuma sniegšanas nosacījumus, tirdzniecības kvalitāti, atbilstību konkrētam mērķim, ilgmūžībai, nosaukumam un nepārkāpumam.
Nekādā gadījumā SIA CRYSTAL COSMETICS, mūsu direktori, darbinieki, filiāles, aģenti, līgumslēdzēji, praktikanti, piegādātāji, pakalpojumu sniedzēji vai licenciāri nav atbildīgi par jebkāda veida kaitējumu, zaudējumiem, pakalpojumu sniedzējiem vai citiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, sodošiem, īpašiem vai izrietošiem zaudējumiem, tostarp, bez ierobežotiem peļņas, ienākumu, uzkrājumu zaudējumiem, datu zudumiem, aizstāšanas izmaksām vai jebkuriem līdzīgiem zaudējumiem, pamatojoties uz līgumu, pārkāpumu (ieskaitot nolaidību), stingru atbildību vai citādi, kas rodas, izmantojot jebkuru no pakalpojumiem vai jebkuru preci, kas tiek iepirkta, izmantojot pakalpojumu, vai jebkuru citu prasību, kas jebkādā veidā saistīta ar pakalpojuma vai jebkura produkta izmantošanu, ieskaitot, bet ne tikai, jebkādas kļūdas vai bezdarbību jebkādā saturā, vai jebkāda veida zaudējumus vai bojājumus, kas radušies pakalpojuma vai jebkāda satura (vai produkta) izmantošanas rezultātā, kas iegrāmatoti, pārsūtīti vai citādi darīti pieejami, izmantojot pakalpojumu, pat ja tas ir ieteicams. Tā kā dažas valstis vai jurisdikcijas nepieļauj izslēgšanu vai atbildības ierobežošanu par izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem, šādās valstīs vai jurisdikcijās mūsu atbildība aprobežojas ar likumā atļauto maksimālo apjomu.
14. IEDAĻA – ATLĪDZINĀŠANA
Jūs piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un uzskatīt par nekaitīgiem SIA CRYSTAL COSMETICS un mūsu mātesuzņēmumus, meitasuzņēmumus, filiāles, partnerus, darbiniekus, direktorus, aģentus, līgumslēdzējus, licenciārus, pakalpojumu sniedzējus, apakšuzņēmējus, piegādātājus, praktikantus un darbiniekus, nekaitīgus no jebkuras prasības vai pieprasījuma, ieskaitot pamatotus advokātu honorārus, ko radījusi jebkura trešā persona, kas rodas vai rodas, pārkāpjot šos pakalpojuma noteikumus, vai dokumentus, ko tie ietver atsaucoties, vai jebkuru tiesību aktu vai trešās personas tiesību pārkāpšanu.

15. IEDAĻA – IZPILDĪJUMS
Gadījumā, ja jebkurš no šo pakalpojumu sniegšanas noteikumiem tiek noteikts kā nelikumīgs, spēkā neesošs vai neizpildāms, šis noteikums tomēr ir izpildāms pilnībā, ko pieļauj piemērojamie tiesību akti, un neizpildāmo daļu uzskata par svītrotu no šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, šāda noteikšana neietekmē citu atlikušo noteikumu spēkā esamību un izpildāmību.
16. IEDAĻA – IZBEIGŠANA
To pušu saistības un saistības, kas radušās pirms izbeigšanas dienas, saglabā šā nolīguma izbeigšanu visiem mērķiem.
Šie Pakalpojuma noteikumi ir spēkā, ja vien to nepārtraucat vai nu Jūs, vai mēs. Jūs varat pārtraukt šos Pakalpojuma noteikumus jebkurā brīdī, paziņojot mums, ka vairs nevēlaties izmantot mūsu pakalpojumus vai kad pārtraucat izmantot mūsu vietni.
Ja pēc mūsu vienpusīgā sprieduma, Jūs neizpildāt, vai mums ir aizdomas, ka Jūs neesat izpildījis jebkādu šo Pakalpojuma noteikumu termiņu vai noteikumu, mēs varam pārtraukt šo nolīgumu jebkurā laikā bez paziņojuma, un Jūs būsiet atbildīgs par visām summām, kas pienākas līdz izbeigšanas dienai, un/vai attiecīgi jums tik liegta piekļuve mūsu Pakalpojumiem, (vai jebkurai to daļai).

17. iedaļa – VISS LĪGUMS
Ja mēs nevaram īstenot vai ieviest šīs pakalpojuma sniegšanas tiesības vai noteikumus, netiek atcelta šāda tiesību vai tiesību norma.
Šie Pakalpojuma noteikumi un jebkādas politikas vai darbības noteikumi, ko mēs publicējam šajā vietnē vai attiecībā uz Pakalpojumu, veido visu līgumu un izpratni starp jums un mums un nosaka Pakalpojuma izmantošanu, aizstājot jebkurus iepriekšējus vai vienlaicīgus līgumus, paziņojumus un priekšlikumus, neatkarīgi no tā, vai tie ir mutiski vai rakstiski, starp jums un mums (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar iepriekšējām Pakalpojumu sniegšanas noteikumu versijām).
Jebkādas neskaidrības šo pakalpojumu sniegšanas noteikumu interpretācijā netiks izmantotas pret sastādītaja pusi.

18. IEDAĻA - TIESĪBU AKTI
Šie pakalpojuma noteikumi un jebkādi atsevišķi līgumi, saskaņā ar kuriem mēs sniedzam Pakalpojumus, tiek reglamentēti un interpretēti saskaņā ar LV40003875964 Straupes ielas 3, Rīgas LV -1073 likumiem.

19. IEDAĻA – IZMAIŅAS PAKALPOJUMA NOTEIKUMOS
Jebkurā laikā šajā lapā varat pārskatīt pakalpojuma noteikumu visaktuālāko versiju.
Pēc mūsu pašu ieskata mēs paturam tiesības atjaunināt, mainīt vai aizstāt jebkuru Pakalpojuma noteikumu daļu, publicējot atjauninājumus un izmaiņas mūsu tīmekļa vietnē. Jūsu pienākums ir periodiski pārbaudīt mūsu tīmekļa vietni par izmaiņām. Jūsu pastāvīgā lietošana vai piekļuve mūsu tīmekļa vietnei vai Pakalpojumam pēc izmaiņu grāmatošanas šajos pakalpojuma noteikumos ir šo izmaiņu pieņemšana.

20. IEDAĻA - INFORMĀCIJA PAR KONTAKTIEM
Jautājumi par pakalpojuma sniegšanas noteikumiem jāsūta uz shop @ crystalcosmetics.lv.